CONNEKTNETWERK

50+
events

176
leden in
nederland

500+
partners
wereldwijd

243
Lean & Green
Deelnemers

60+
partners in
Nederland
Smart Mobility
Embassy

CONNEKTNETWERK

50+
events

176
leden in
nederland

500+
partners
wereldwijd

243
Lean & Green
Deelnemers

60+
partners in
Nederland
Smart Mobility
Embassy

Connekt Jaarverslag 2019

 

Connekt verbindt mensen in de triple helix om samen duurzame bereikbaarheid te realiseren in mobiliteit en logistiek. Die verbinding krijgt vorm in een onafhankelijk netwerk waar invloedrijke partijen samen komen. En krijgt inhoud door tal van programma’s, activiteiten en projecten. Waarin we, samen met meer dan 500 partners over de hele wereld, impact realiseren: tastbare oplossingen voor een duurzame en economisch betere wereld.
Dat doen we al 20 jaar.

logos-jaarverslag-connekt-2019

Terugkijken op dynamisch 2019

 

‘Verandering is de enige constante.’ De oude Grieken zeiden het al. Zeker in onze tijd lijken de ontwikkelingen op het gebied van technologie, data, verduurzaming en innovatie elk jaar sneller te gaan. De protesten rond de klimaatverandering zijn mainstream geworden. We realiseren ons dat we met een groeiende wereldbevolking verstandig gebruik moeten maken van schaarse grondstoffen en ruimte. In 2050 is naar verwachting twee derde van de wereldbevolking woonachtig in steden. Waarbij de vraag naar toegankelijke en betaalbare mobiliteit van personen én goederen toeneemt. Hoe houden we binnen deze uitdaging onze steden leefbaar? Hoe werken we met elkaar aan een logistiek landschap waarbij zero emissie de norm is?

 

Voor onze leden zijn deze uitdagingen dagelijkse kost. Als Connekt verbinden we honderden stakeholders bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen op (het snijvlak van) deze onderwerpen. Met als doel om samen te zorgen voor duurzame bereikbaarheid in logistiek en mobiliteit. Onze impact realiseren wij door relevante onderwerpen te agenderen en deze onderwerpen via programma’s verder te brengen. Namens het Connektteam nodig ik je uit om in dit jaarverslag in woord en beeld terug te kijken op een interessant en dynamisch 2019. Met tientallen events, studiereizen en bijeenkomsten die wij voor en vooral, met onze leden hebben georganiseerd. We zijn trots op ons actieve en betrokken netwerk. Het was in 2019 een voorrecht om met jullie de verandering te zijn waarmee we samen bouwen aan een duurzame wereld.

 

Nico Anten
Executive Chairman Connekt

Leden Connekt 2019

Onderstaande slider bevat alle nieuwe leden

Vitronic

vitronic-logo-jaarverslag-connekt-2019

Streetscooter

streetscooter-logo-jaarverslag-connekt-2019

Clifford Electronics

clifford-logo-jaarverslag-connekt-2019

RET

RET-logo-jaarverslag-connekt-2019

XYZ Dynamics

MWLC

MWLC-logo-jaarverslag-connekt-2019

eVoltify

eVoltify-logo-jaarverslag-connekt-2019

Peazy

peazy-cargo-logo-jaarverslag-connekt-2019

IM Efficiency

im-efficiency-logo-jaarverslag-connekt-2019

Cargoroo

cargoroo-cargo-logo-jaarverslag-connekt-2019

Chain Cargo

chain-cargo-logo-jaarverslag-connekt-2019

Wat leden over ons zeggen

quotes-top-connect

Voor ons is Connekt een ontmoetingsplaats, zodat wij als kennisinstituut met bedrijven kunnen samenwerken.

Netwerken is belangrijk voor mij. Zou ik die netwerken ook kunnen hebben zonder Connekt? Zonder twijfel, maar Connekt is wel een veilige, vertrouwde partij voor mij waarop ik altijd terugval.

De mensen, die zijn het gezicht van Connekt.

Het zien van opportunities, het doorvertalen naar concrete acties, inclusief financieringsvormen – ook dat is de kracht van Connekt.

Ijzersterk vind ik van Connekt het opportunity-driven framen en het positioneren van nieuwe ideeën en daar ook nog een inhoud aan geven en erover communiceren.

Connekt is een autoriteit op het gebied van logistiek en mobiliteit. Daarin is Connekt uniek.

Wij zijn lid van Connekt omdat veranderingen beter haalbaar zijn als er zich meer partijen aan committeren. Die verbinding is precies wat Connekt ons biedt.

Ik wil de wereld beter achterlaten dan ik hem aantrof. En daarbij kan Connekt mij helpen.

Iedereen heeft stippen op de horizon, maar die zijn niet allemaal gelijk. Het is de rol van Connekt om die stippen bij elkaar te krijgen, en partijen te motiveren om dat ook te doen.

quotes-bottom-connect

Impact – 2019

Het Connektnetwerk telde 176 leden in Nederland

 

En ruim 500 partners wereldwijd
144 leden waren bij het Connekt Ledendiner 2019
Ruim 50 events voor en met leden in 2019

Het ITS European Congress Brainport Eindhoven 2019

 

3.500 bezoekers
Uit ruim 70 landen
500 keer in de nationale en internationale media

Het ITF in Leipzig, waar een Connektdelegatie aanwezig was

 

1.100 deelnemers
Uit 71 landen

In Nederland 243 deelnemende bedrijven actief in het Lean & Green Logistics-programma

 

In 2019 zijn er 25 nieuwe deelnemers bijgekomen
En 10 deelnemers zijn doorgegroeid naar een hogere Star-status

De Global Entrepreneurship Summit in Den Haag in cijfers:

 

17 Connektleden op het podium
2.000 deelnemers
uit 135 landen
circa 300 investeerders
samen goed voor 13 biljoen dollar

L&G Europe is actief in 13 landen waarvan 5 nieuw in 2019

Besparing van 700 KiloTon CO2 tussen 2008 en 2018 in Nederland met Lean & Green

 

150 deelnemers op de Lean & Green Summit
De weConnekt App heeft ruim 400 gebruikers
Lean & Green werkt samen met BigMile

Meer dan 60 partners in Nederland binnen de Smart Mobility Embassy

110 inkomende verzoeken bij Smart Mobility Embassy
Smart Mobility Embassay kent 5 focuslanden
2 netwerk- / ledenbijeenkomsten van Smart Mobility Embassy

In 2020 bestaat Connekt 20 jaar!

Impact – 2019

Het Connektnetwerk telde 176 leden in Nederland

 

En ruim 500 partners wereldwijd
144 leden waren bij het Connekt Ledendiner 2019
Ruim 50 events voor en met leden in 2019

Het ITS European Congress Brainport Eindhoven 2019

 

3.500 bezoekers
Uit ruim 70 landen
500 keer in de nationale en internationale media

In Nederland 243 deelnemende bedrijven actief in het Lean & Green Logistics-programma

 

In 2019 zijn er 25 nieuwe deelnemers bijgekomen
En 10 deelnemers zijn doorgegroeid naar een hogere Start-status

De Global Entrepreneurship Summit in Den Haag in cijfers:

 

17 Connektleden op het podium
2.000 deelnemers
uit 135 landen
circa 300 investeerders
samen goed voor 13 biljoen dollar

Het ITF in Leipzig, waar een Connektdelegatie aanwezig was

 

1.100 deelnemers
Uit 71 landen

L&G Europe is actief in 13 landen waarvan 5 nieuw in 2019

Besparing van 700 KiloTon CO2 tussen 2008 en 2018 in Nederland met Lean & Green

 

150 deelnemers op de Lean & Green Summit
De weConnekt App heeft ruim 400 gebruikers
Lean & Green werkt samen met BigMile

Meer dan 60 partners in Nederland binnen de Smart Mobility Embassy

 

110 inkomende verzoeken bij Smart Mobility Embassy
Smart Mobility Embassay kent 5 focuslanden
2 netwerk- / ledenbijeenkomsten van Smart Mobility Embassy

In 2020 bestaat Connekt 20 jaar!

Een 20-jarige kijkt vooruit naar 2020

 

Eind 1999 is Connekt gestart! Wat betekent dat ons netwerk in 2020 dus 20 jaar jong is. Automatisch denk ik terug aan de tijd dat ik zelf 20 was. Plannen had ik volop maar mijn leven was nog niet voor de volle 100% uitgestippeld. Die plannen heb ik in de vele jaren daarna flink moeten aanpassen aan de dynamische realiteit. Connekt bevindt zich nu in die fase van de 20-jarige. Je kunt veel, je wilt nog meer maar je hebt ook behoefte om je te bezinnen op de komende jaren. Waar wil je heen en waarop moet je dan focussen? Met welke veranderingen moet je rekening houden? In de afgelopen maanden hebben bestuur en team zich over deze strategische onderwerpen gebogen. Die bezinning heeft geleid tot een aanscherping van onze strategie voor de komende jaren. Dat helpt ons om succesvol te blijven in dit nieuwe decennium. Waarbij het goede blijft: het vertrouwde onafhankelijke netwerk. Dat dankzij actieve gecommitteerde leden relevante thema’s agendeert en helpt realiseren. Daarbij zullen we de komende periode sterker focussen op het ledennetwerk en op de thema’s smart mobility en duurzame logistiek. Meer nog dan voorheen willen we waarde toevoegen voor onze leden. En zullen we kiezen voor de diepte in plaats van de breedte. Uiteraard krijgen onze leden en andere partners hierover in de loop van 2020 meer te horen. 2020 wordt, kortom, een jaar vol dynamiek maar ook een jaar met een feestelijk tintje: we worden immers 20. Dat zie je terug in het Connekt jubileumlogo. Tot ziens in het Connektnetwerk, in 2020 en hopelijk lang daarna.

 

Nico AntenJubileum-logo-connekt-20-jaar
Executive Chairman Connekt